British Archaeological Jobs & Resources


Share advert

Print Advert

Portable Antiquities Scheme in Wales (PAS Cymru) Finds Officer 

  National Museum of Wales in Cardiff
   £22,624.12 - £28,567.87
  Apply before: 26/08/2019
Responsibility Level:  Trainee   L 2  L 3  L 3/4  L 4  L 4/5  L 5  L 5/6  L 6  L 7
  
Telephone:
  
Enquiries Email :
  
Website:
  Click for link
Application Address:
  

No Postal Applications please

 

Swyddog Darganfyddiadau'r Cynllun Henebion Cludadwy (PAS Cymru) 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 Awr yr Wythnos

Cytundeb tymor penodol o fis Medi 2019 i fis Mawrth 2021

Cyflog: Grade D - £22,624.12 - £28,567.87 

Yn seiliedig ar gyflog llawn amser cyfatebol o £23,916 - £30,200

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad Cau: 26 Awst 2019 erbyn 5:00yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.  

English Translation:

Portable Antiquities Scheme in Wales (PAS Cymru) Finds Officer 
National Museum Cardiff

35 hours per week

Fixed term contract from September 2019 to March 2021

Salary: Grade D - £22,624.12 - £28,567.87

Based on a full-time salary of £23,916 - £30,200

The ability to speak Welsh is essential for this post.

Closing Date: 26 August by 5:00pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.


TO APPLY
This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency. 
To apply please folllow this link: https://fusion.webrecruit.co.uk/JobSeeker/ApplyOnline?jobid=44757&boardid=2087 


 

 

 

 

Please quote BAJR in your application.Share advert

Print Advert