British Archaeological Jobs & Resources

PAS Cymru: Cydlynydd Ymgysyllt - Engagement Co-ordinator

  National Museum of Wales in Wrexham
   £17,427 - £21,323 per annum p/t rate
  Apply before: 09/12/2021
Responsibility Level:  Trainee   L 2  L 3  L 3/4  L 4  L 4/5  L 5  L 5/6  L 6  L 7
  
Telephone:
  01392829400
Enquiries Email :
  accounts@webrecruit.co.uk
Website:
  Click for link
Application Address:
  

No Postal Applications please

 


Before you apply for a post, and sign any contract, read this CIfA and PROSPECT approved guide to applying for jobs. What questions to ask, what to expect and what to watch out for. BAJR Guide 54: Applying for a Job in Archaeology


PAS Cymru: Cydlynydd Ymgysylltu

Yn gweithio yn: Amgueddfa Wrecsam

22.2 awr yr wythnos

Contract tymor penodol tan ddiwedd Mawrth 2024

Gradd E: £17,427 - £21,323 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i roi cyflwyniadau cyhoeddus a pharatoi adroddiadau yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 9 Rhagfyr 2021 erbyn 5:00yh

Dyddiad cyfweliadau: 7 Ionawr 2022

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.PAS Cymru: Engagement Co-ordinator

Based at Wrexham Museum

22.2 hours per week

Fixed term contract until March 2024

Grade E: £17,427 - £21,323 per annum (p/t rate)

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to give public presentations and prepare reports in Welsh is essential for this post

Closing Date: 9 December 2021 by 5:00pm

Interview date: 7 January 2022

For further information please visit our website

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.

Applications are welcome from all sections of the community.


 

Apply here

http://app.webrecruit.co/JobSeeker/ApplyOnline?jobid=76227&boardid=2074

 

 

 

Please quote BAJR in your application.Share advert

Print Advert