British Archaeological Jobs & Resources

PAS Cymru: Swyddog Cyswllt Darganfyddiadau - Finds Liaison Officer

  National Museum of Wales in Swansea
   £15,170 - £19,034 per annum (p/t rate)
  Apply before: 09/12/2021
Responsibility Level:  Trainee   L 2  L 3  L 3/4  L 4  L 4/5  L 5  L 5/6  L 6  L 7
  
Telephone:
  
Enquiries Email :
  
Website:
  Click for link
Application Address:
  

No Postal Applications please

 


Before you apply for a post, and sign any contract, read this CIfA and PROSPECT approved guide to applying for jobs. What questions to ask, what to expect and what to watch out for. BAJR Guide 54: Applying for a Job in Archaeology


PAS Cymru: Swyddog Cyswllt Darganfyddiadau

Yn gweithio yn: Amgueddfa Abertawe

22.2 awr yr wythnos

Contract tymor penodol tan ddiwedd Mawrth 2024

Gradd D: £15,170 - £19,034 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae'r gallu i ateb ymholiadau llafar ac ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 9 Rhagfyr 2021 erbyn 5:00yh

Dyddiad cyfweliadau: 7 Ionawr 2022

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.PAS Cymru: Finds Liaison Officer

Based at Swansea Museum

22.2 hours per week

Fixed term contract until March 2024

Grade D: £15,170 - £19,034 per annum  (p/t rate) 

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to answer verbal enquiries and respond to correspondence in both English and Welsh language is desirable for this post.

Closing Date: 9 December 2021 by 5:00pm

Interview date: 7 January 2022

For further information please visit our website

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.

Applications are welcome from all sections of the community.


Apply here:

https://app.webrecruit.co/JobSeeker/ApplyOnline?jobid=76232&boardid=2074

 

 

 

Please quote BAJR in your application.Share advert

Print Advert